سیم گیتار داداریو اصل

Daddario EXL120

175,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Daddario EZ900 Bronze

185,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Daddario EZ910 Bronze

185,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Daddario ECG26

230,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Daddario EJ49

245,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Daddario NB 11-52

250,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Daddario EJ46

275,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Daddario EJ25B

295,000 تومان

افزودن به سبد خرید

Daddario ECB80

940,000 تومان

افزودن به سبد خرید

+Daddario EXL130

بزودی

Daddario EXL120BT

بزودی

Daddario EXL130

بزودی

Daddario EJ21

بزودی

DAddario EPN115

بزودی

Daddario EXL148

بزودی

Daddario EJ43

بزودی

Daddario EJ25C

بزودی
نمايش 1 تا 20 از 59 (3 صفحه)

روش تشخیص سیم گیتار داداریو اصل Original-Daddario-String

یکی از راههای تشخيص اصل بودن سیم های داداریو این است که از لینک زیر سریال سیم رو چک کنید.

Play Real Daddario String