مهلت تست

۱-مهلت تست برای خرید شهرستان

فروشگاه ساز فروش برای سفارشات شهرستانها مدت یک هفته فرصت تست را از زمان تحویل کالا توسط مشتری جهت اطمینان از سلامت کالای خریداری شده برای مشتریان در نظر گرفته است. چنانچه در این مدت هر گونه اشکال و یا نقص فنی در کالا توسط خریدار مشاهده شود، پس از تماس با واحد فروش امکان تعویض، یا بازپرداخت وجه را خواهید داشت.

توجه داشته باشید درمورد مشکل ظاهری(خط و خش،زدگی و یا شکستگی) بعد از تحویل،شامل مهلت تست نمیباشد.پس هنگام تحویل کالا ،وضعیت ظاهری را چک کنید و در صورت رویت ایراد کالا را از مامور ارسال  تحویل نگیرد و موضوع را به فروشگاه اطلاع دهید.

قابل ذکر است تمامی ادواتی که نیاز به  بررسی  فیزیکی (مانند رگلاژ گیتار و سلامت آمپلی فایرها و...) دارد توسط کارشناسان مجموعه انجام شده و سپس  ارسال می شود.

مواردی که شامل خدمات یک هفته مهلت تست نمی باشد:

  • کالایی که پس از باز شدن و استفاده از نظر سلیقه و یا رنگ ،صدا مورد رضایت مشتری نباشد.
  • کالایی که در مدت یک هفته پس از خرید توسط خریدار آسیب ببیند.

۲-مهلت تست برای خرید غیرحضوری در تهران

فروشگاه ساز فروش برای سفارشات غیرحضوری تهران مدت ۴۸ ساعت فرصت تست را از زمان تحویل کالا توسط مشتری جهت اطمینان از سلامت کالای خریداری شده برای مشتریان در نظر گرفته است. چنانچه در این مدت هر گونه اشکال و یا نقص فنی در کالا توسط خریدار مشاهده شود، پس از تماس با واحد فروش امکان تعویض، یا بازپرداخت وجه را خواهید داشت.

توجه داشته باشید درمورد مشکل ظاهری(خط و خش،زدگی و یا شکستگی) بعد از تحویل،شامل مهلت تست نمیباشد.پس هنگام تحویل کالا ،وضعیت ظاهری را چک کنید و در صورت رویت ایراد کالا را از مامور ارسال  تحویل نگیرد و موضوع را به فروشگاه اطلاع دهید.

مواردی که شامل خدمات یک هفته مهلت تست نمی باشد:

  • کالایی که پس از باز شدن و استفاده از نظر سلیقه و یا رنگ ،صدا مورد رضایت مشتری نباشد.
  • کالایی که در مدت یک هفته پس از خرید توسط خریدار آسیب ببیند.

۳-مهلت تست برای خرید حضوری

با توجه به اینکه در خرید حضوری ساز توسط کارشناسان مجموعه بررسی  و تحویل مشتری داده میشود این امکان  وجود دارد که کالای مورد نظر  در فروشگاه توسط مشتری  تست شود.


سازفروش فروشگاه تخصصی ساز ولوازم موسیقی فروشگاه گیتار ساز ولوازم موسیقی