بی سی ریچ - BC Rich

BC Rich

 BC Rich یک برند آمریکایی از گیتارهای آکوستیک و الکتریک و گیتارهای بیس است که توسط Bernardo Chavez Rico در سال 1969 تاسیس شد.این شرکت در دهه 1970 ساخت گیتارهای الکتریکی را شروع کرد که به دلیل شکل های بدنی غیرمعمول ، مورد توجه قرار گرفتند.در دهه بعد BC Rich با محبوبیت هوی متال نمایش گسترده ای پیدا کرد و از آن زمان اغلب با آن صحنه موسیقی پیوند خورده است.این ابزارهای پیشرفته در ایالات متحده آمریکا توسط رون استرادا ساخته شده اند در حالی که مدل های متوسط ​​و سطح پایین در کشورهای مختلف آسیا تولید شده اند.این شرکت مختصراً در دهه 1990 مالکین خود را عوض کرد قبل از اینکه در دهه 2000 توسط Hanser Music Group ، یک شرکت توزیع مستقر در هبرون ، کنتاکی خریداری شود. B.C Rich بعداً تا سال 2018 به Praxis Musical مستقر در اورنج ، کالیفرنیا مجوز داد.