اساتید گیتار

آرمیتا فهیمی

آرمیتا فهیمی

گیتار الکتریک - گیتار آکوستیک

آرمین عارفی فرد

آرمین عارفی فرد

گیتار الکتریک

الکس عیسی قلیان

الکس عیسی قلیان

گیتارکلاسیک (فلامنکو)

امیر شهاب خرّمی

امیر شهاب خرّمی

گیتار الکتریک- گیتار باس- گیتار آکوستیک

رامین مقدسی

رامین مقدسی

گیتار الکتریک/ آکوستیک

شایان مجیدی

شایان مجیدی

گیتار الکتریک - گیتار آکوستیک

علی خدامی

علی خدامی

گیتار الکتریک - گیتار آکوستیک

فرشید اعرابی

فرشید اعرابی

گیتار الکتریک

فرهاد رستمی

فرهاد رستمی

گیتار کلاسیک-پیانو-آهنگسازی

محمد اخشابی

محمد اخشابی

گیتار الکتریک - گیتار آکوستیک

مهرداد بهراد

مهرداد بهراد

گیتار الکتریک - گیتار کلاسیک

نیما ایوبی

نیما ایوبی

گیتار الکتریک- گیتار آکوستیک 

همایون مجدزاده

همایون مجدزاده

گیتار الکتریک

گقارد آذاریان

گقارد آذاریان

گیتار الکتریک