آندره خاچیکیان

آندره خاچیکیان

آندره خاچیکیان

آندره خاچیکیان متولد ۲۱خرداد ۱۳۶۶ یکی از نوازندگان، مدرسین، وآهنگ سازان جوان و با استعداد کشورمان است .ایشان نوازندگی گیتار الکتریک را ازسن ۱۴ سالگی به صورت خودآموز فراگرفته و با گروه های زیادی همکاری نموده اند. یکی از مهمترین فعالیت های ایشان نوازندگی با گروه های شناخته شده ای همچون گره و کاوه آفاق می باشد.

tel Tel: +98 09368642835

  اساتید گیتارتدریس خصوصی گیتارگیتار الکتریک