لیست قیمت گیتار هالوبادی (امروز 13 بهمن)

تصویرنام کالاقیمت
گیتار هالوبادی Ibanez GB10 BS141,700,000 تومان
گیتار هالوبادی Ibanez JSM100 VT121,000,000 تومان
گیتار هالوبادی PRS SE Hollowbody Standard McCarty TSB42,400,000 تومان
گیتار الکتریک PRS SE Zach Myers Blue40,900,000 تومان