لیست قیمت افکت گیتار الکتریک (امروز 29 شهریور)

تصویرنام کالاقیمت
افکت گیتار الکتریک Boss GT 100041,140,000 تومان
افکت گیتار الکتریک Boss GT10018,800,000 تومان
افکت گیتار الکتریک Mooer GE1003,100,000 تومان
افکت یونیت T.REX Tremonti Signature Phaser4,800,000 تومان
افکت یونیت TC Electronic Alter Ego V24,200,000 تومان
افکت یونیت TC Electronic MIMIQ Doubler3,630,000 تومان
یونیت تیونر TC Electronic PolyTune 32,950,000 تومان
تیونر گیره ایی گیتار TC Electronic PolyTune Clip1,500,000 تومان
افکت یونیت Vox Js-DL2,360,000 تومان
پدال واه Vox V845 Wah Pedal2,030,000 تومان
آداپتور Zoom AD16E520,000 تومان
پدال اکسپرشن ZOOM FP02M Expression Pedal3,020,000 تومان
افکت گیتار الکتریک Zoom G1 FOUR3,080,000 تومان
افکت گیتار الکتریک ZOOM G1124,600,000 تومان
افکت گیتار الکتریک ZOOM G1on 2,430,000 تومان
افکت گیتار الکتریک Zoom G1X FOUR3,700,000 تومان
افکت گیتار الکتریک ZOOM G3n6,200,000 تومان
افکت گیتار الکتریک ZOOM G3Xn7,700,000 تومان
افکت گیتار الکتریک ZOOM G5n10,800,000 تومان
افکت گیتار الکتریک ZOOM MS50G3,280,000 تومان