سحر میر هاشمی

سحر میر هاشمی

‎سحر ميرهاشمی متولد سال ٧٢ فارغ التحصيل از هنرستان موسيقی و پرديس هنرهای دانشگاه تهران ساز تخصصی او قانون است كه  از سال ٨٣   مشغول به نواختن است .

او در اين زمينه  از محضر اساتيدي چون استاد مليحه سعيدي و داريوش طلایی بهره جست.

تا كنون در جشنواره های متعدد فجر ، هنرستانهاي موسيقی ، جوان ، شمسه ، بانو و...شركت داشته و كسب مقام كرده. همچنين با گروه های مختلفی چون: دل آسا (به خوانندگي حميد خزايی) ،آواي عندليب  (به خوانندگی و سرپرستی شاهو عندليبی) ،اركستر ميرآترا (به خوانندگی محمد كرد و هادی فيض آبادی و رهبری ميرامير ميری)، اركستر ايرانی شاهو (به رهبري حامد صغيری) ، گروه داتام (به سرپرستي آنارام زهرايی) ، ژيوار (به خوانندگی و سرپرستی ژيوار شيخ الاسلام)، گروه ودود موذن و... با ساز قانون ،همكاری داشته همچنين اجرای همنوازی با تمبك در برنامه ی راديو فرهنگ داشته است.  وی در زمينه ی آواز جمعی با گروه كر شهلا ميلانی در جشنواره ی فجر شركت داشته و مقام اول راكسب كرده اند همچنين همكاری با گروه داريوش خواجه نوری در زمينه همخوانی ، همكاری با اركستر كوبه ای نايريكا(به رهبری مينورضايی) با ساز دف .

از سال ٩١ ساز كوبه ای ( كونگا ) را بااستاد همايون نصيری آغاز نموده و در اين زمينه با گروه بانوان دات به سرپرستی و خوانندگی خانم شهره سلطانی همكاری داشته.  همچنين همكاری با خوانندگانی چون حميد حامی نوازنده پركاشن ، و شاهين آرين و غلامرضا صنعتگر به عنوان نوازنده پركاشن و قانون  از جمله فعالیت های وی تا کنون می باشد.

sahar-mirhashemi


راههای ارتباطی:


  اساتید سایر ساز هادرامز - پرکاشنقانون