RODE


Rode M5 Matched Pair

Rode M5 Matched Pair

2,700,000 تومان

Rode NT5

Rode NT5

3,350,000 تومان

Rode NT-USB

Rode NT-USB

3,550,000 تومان

Rode NT1-A Package

Rode NT1-A Package

3,550,000 تومان

Rode NT1000

Rode NT1000

4,860,000 تومان

Rode NT55

Rode NT55

4,860,000 تومان

Rode NT5 Matched Pair

Rode NT5 Matched Pair

5,280,000 تومان

Rode NT2-A Package

Rode NT2-A Package

5,600,000 تومان

Rode NTK

Rode NTK

8,940,000 تومان

Rode NT55 Matched Pair

Rode NT55 Matched Pair

10,620,000 تومان

Rode K2

Rode K2

10,760,000 تومان

Rode NT1 KIT

Rode NT1 KIT

4,420,000 تومان

Rode Broadcaster
Rode Classic II
Rode M3
Rode NT2000
Rode NT3
Rode NT4
Rode NT6
Rode NTR
نمايش 1 تا 20 از 24 (2 صفحه)