میکروفون

MXL MXL LSM-5GR

MXL LSM-5GR

800,000 تومان

1,000,000 تومان
MXL MXL Tempo USB SK

MXL Tempo USB SK

1,300,000 تومان

1,480,000 تومان
MXL MXL 440

MXL 440

1,350,000 تومان

1,500,000 تومان
Blue Blue Snowball BA

Blue Snowball BA

1,750,000 تومان

MXL MXL DX2

MXL DX2

1,700,000 تومان

1,820,000 تومان
MXL MXL 990

MXL 990

1,750,000 تومان

1,850,000 تومان
Audio Technica Audio-Technica AT2020

Audio-Technica AT2020

1,800,000 تومان

1,950,000 تومان
MXL MXL 770

MXL 770

1,700,000 تومان

2,050,000 تومان
shure Shure SM57

Shure SM57

2,350,000 تومان

2,600,000 تومان
shure Shure SM58

Shure SM58

2,350,000 تومان

2,600,000 تومان
TC Electronic Tc Helicon MP 75

Tc Helicon MP 75

2,600,000 تومان

RODE Rode M5 Matched Pair

Rode M5 Matched Pair

2,700,000 تومان

Audio Technica Audio-Technica AT2035

Audio-Technica AT2035

2,750,000 تومان

MXL MXL V67G

MXL V67G

2,500,000 تومان

2,950,000 تومان
Blue Blue Yeti Studio

Blue Yeti Studio

2,850,000 تومان

3,050,000 تومان
RODE Rode NT5

Rode NT5

3,350,000 تومان

RODE Rode NT-USB

Rode NT-USB

3,550,000 تومان

RODE Rode NT1-A Package

Rode NT1-A Package

3,550,000 تومان

Blue Blue Spark SL

Blue Spark SL

3,050,000 تومان

3,600,000 تومان
Blue Blue Spark SL BK

Blue Spark SL BK

3,600,000 تومان

نمايش 1 تا 21 از 126 (6 صفحه)
فیلتر دسته بندی