ارسال کالا به شهرستان از تاریخ 23 اسفند لغایت 5 فروردین شامل هزینه اضافه و مشروط به هماهنگی قبلی خواهد بود

اساتید سایر ساز ها

سحر میر هاشمی

سحر میر هاشمی

قانون - پرکاشن

پرویز نوروزی

پرویز نوروزی

ساکسیفون