قیمت خرید یاماهاقیمت خرید الحمراقیمت خرید فندرقیمت خرید prsقیمت خرید ltdقیمت خرید شکترقیمت خرید ibanez

سازفروش فروشگاه تخصصی ساز ولوازم موسیقی فروشگاه گیتار ساز ولوازم موسیقی
Guitars

Guitars

Fender
Squier Bullet Stratocaster BSB

Squier Bullet Stratocaster BSB

3,150,000 تومان

Fender
Squier Classic Vibe Telecaster '50s
ZOOM
ZOOM G5n

ZOOM G5n

5,340,000 تومان

shure
Shure SRH 240A

Shure SRH 240A

890,000 تومان

Cort
Cort KX300 OPBC

Cort KX300 OPBC

5,800,000 تومان

Marshall
Marshall MG10G

Marshall MG10G

1,320,000 تومان 1,340,000 تومان

MXL
MXL 770

MXL 770

1,900,000 تومان 2,050,000 تومان

Mackie
Mackie Onyx Producer 2.2

Mackie Onyx Producer 2.2

3,050,000 تومان

سازفروش فروشگاه تخصصی ساز ولوازم موسیقی فروشگاه گیتار ساز ولوازم موسیقی


Studio-Equipment

Studio-Equipment

Blue
Blue BlueBird SL

Blue BlueBird SL

5,100,000 تومان 5,300,000 تومان

Beyer Dynamic
Beyerdynamic DTX 350m

Beyerdynamic DTX 350m

500,000 تومان 650,000 تومان

MXL
MXL LSM-5GR

MXL LSM-5GR

880,000 تومان 1,000,000 تومان

Mackie
Mackie MR624

Mackie MR624

7,390,000 تومان 8,100,000 تومان

قیمت خرید بلو blueقیمت خرید ای کی جی akgقیمت خرید ام آدیو m-audioقیمت خرید فوکوسرایت focusriteقیمت خرید ام ایکس ال mxlقیمت خرید مکی mackieرقیمت خرید shure شور